kdeidentitama_cover
kdeidentitama_mobilecover

Balkán, Bosna, Evropa, Česko. Mé identitě je tak trochu těsno. Protože když se narodíš v multietnické zemi jakou byla Jugoslávie, kde i přes jednotlivé národnosti se spousta obyvatel prohlašuje za Jugoslávce, tak se jako dítě za něj považuješ taky, slavíš všechny pravoslavné, katolické i muslimské svátky. Popěvuješ si píseň Jugoslovenka a fandíš Monice Selešové. Pak však přijde válka a ty se odstěhuješ do České republiky. A mezitím se Jugoslávie rozpadne a z tebe je najednou oficiálně Bosňák. A Češi v té době znají jen Jugošku

Je národní identita něco, co dnes opravdu potřebujeme? Musíme se stále v dnešní multikulturní a multietnické společnosti národní identitou vymezovat k jiným národům? Nebo je to už přežitý termín, který pouze mate lidem hlavy?

Text napsal a účinkuje: Zlatko Teskere, Dramaturgie a režijní spolupráce: Barbora Johansson, Kostýmy: Eva Růžičková. Představení vzniká v koprodukci se Studiem ALTA a kavárnou Obývák.

Děkujeme za spolupráci při focení vizuálu Carpe Diem Boat.

Premiéra: 25.9.2019, kavárna Obývák, Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Vstupenky zde.

Zlatko Teskere

Herec a autor balkánského původu žijící v Praze, kam se s rodinou přestěhoval během občanské války v Jugoslávii a kde také poprvé vstoupil na divadelní prkna i před kameru. Nejdříve studoval pod vedením režiséra Miroslava Pokorného, filmové herectví pak u americké herečky Cathy Haase z Actor’s Studio New York. Dále absolvoval několik workshopů a stáží v Praze a Londýně. Věnuje se českým i mezinárodním filmovým a televizním produkcím, nejnověji je k vidění v německém filmu Golden Twenties. V roce 2018 byl vybrán do programu pro mladé filmaře Talents Sarajevo jakožto zástupce Bosny a Hercegoviny. Ve vlastní tvorbě čerpá ze svého multikulturního původu a zabývá se vlivem mezinárodního prostředí na jedince.

www.zlatkoteskere.com

Barbora Johansson

Multimediální umělkyně se zaměřením na film a video. Absolvovala pražskou UMPRUM v ateliéru Intermédií Jiřího Davida. Studovala fotografii a video na École Nationale des Arts Décoratifs v Paříži a Yeditepe University v Istanbulu. Pracovala v Serpentine Gallery v Londýně, kreativních agenturách v Praze a Bruselu. Založila filmově-diskusní platformu KINOLAB a umělecko-vzdělávací spolek Artedu, v jehož rámci vydala publikaci Umělec, vila a bazén. Zaměřuje se na tvorbu videa s přesahem do videoinstalací a spolupracuje převážně s performery a prostředím současného divadla. 

www.barborajohansson.com

Eva Růžičková

Kostýmní a scénická výtvarnice žijící a tvořící mezi Prahou a Madridem. Vystudovala obor Oděvní a textilní návrhářství na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci a dále pokračovala ve studiích na katedře činoherní scénografie na DAMU, obor Kostýmní tvorba a maska. Vystudovala obor scénografie na La Resad (Escuéla de Arte Dramático) v Madridu.

Od roku 2011 pokračovala ve své práci jako kostýmní a scénická návrhářka na různých mezinárodních divadelních, filmových i audiovizuálníchprojektech ve Španělsku a České Republice. V roce 2015 výtvarná asistence v Madridské opeře Teatro Real pod výtvarným vedením Anny Viebrock, na opeře“Hoffmannovi povídky”. Zabývá se Site Specific v audiovisuální a divadelně taneční tvorbě a vytváří volné kostýmní vizuální objekty zasazené do “surových” prostorů. Kromě kostýmní a scénické tvorby se věnuje nadále také vlastnímu oděvnímu designu pod značkou ERORO DESIGN a textilní tvorbě.

PREMIÉRA: 25.9.2019 - 19.30 - STUDIO ALTA / KAVÁRNA OBÝVÁK

REPRÍZA: 9.10.2019 - 19.30 - STUDIO ALTA / KAVÁRNA OBÝVÁK

WHERE MY IDENTITY IS?

Czech-Balkan one-man show inspired by life and driven by coffee.

Balkan, Bosnia, Europe, Czechia. My identity is kind of held down. Because when you are born in a multiethnic country like Yugoslavia, where despite of many nationalities most of the inhabitants consider themselves Yugoslavians, then you do likewise. You celebrate all Orthodox, Catholic and Muslim holidays, you croon the song Yugoslav Girl and you root for Monika Seleš. But then, the war comes, and you move to Czechia. Meanwhile, Yugoslavia splits up, and suddenly you are a Bosnian. And at that time, Czechs only knew Yugoslavia!

Is national identity something we really need today? In today’s multicultural and multiethnic society, do we have to define ourselves in contrast to other nations? Or is it just an anachronism that only confuses people? These and other questions are the topic of this Czech-Balkan one-man show that is inspired by life and driven by coffee.

Written and performed by: Zlatko Teskere
Dramaturgy and directed by: Barbora Johansson
Costumes: Eva Růžičková

The performance is co-produced by Studio ALTA and café Living Room.

Performed in Czech language.

TICKETS